C) De basis op orde

Een technieklokaal inrichten en up te date houden kost geld. Veel machines waar u zelf les op heeft gekregen, staan nog steeds in de lokalen. Sommige scholen hebben helemaal geen techniek meer, omdat dit niet te bekostigen was. Hier gaan we verandering in brengen.

De basis op orde houdt in:

  • Meer instructeurs en techniekdocenten inzetten bij praktijklessen in het technieklokaal van het voortgezet onderwijs.
  • Voldoende bevoegd en bekwaam personeel voor techniek.
  • Moderne faciliteiten en voldoende materialen in het po en vo.
  • Een dekkend techniekaanbod en onderzoeken of Mobiliteit en Transport in Barendrecht kan worden gegeven. De overige technieksectoren worden aangeboden in Ridderkerk.

Stand van zaken juni 2020

Op dit moment zijn er drie fte. vacatures bij Focus en OZHW Groen College voor Techniekdocent. Instructeurs worden later in dit programma aangesteld. Er wordt gestreefd naar een max groepsgrootte van 20 leerlingen in een techniekles.

Er zijn offertes aangevraagd om het materieel te moderniseren. Gemini zal waarschijnlijk de eerste orders plaatsen begin juni en bij Focus en Groen wordt hier aan gewerkt. Een meerjaren investeringsplan moet nog opgesteld worden.

Er is nog geen start gemaakt met een inventarisatie van de kosten voor het ontwikkelen of aanschaffen van materialen voor contextrijke opdrachten en projecten. 

Onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van het starten van het profiel M&T (Mobiliteit en Transport) bij Focus Beroepsacademie is gestart.

Stand van zaken december 2020

Focus Beroepsacademie en OZHW Groen hebben inmiddels hun bestellingen geplaatst.

Er is een onderzoek gestart door STO-regio Rotterdam-Zuid m.b.t. M&T. We hebben de opbrengst van ons onderzoek en onze voorstellen voor samenwerking in de regio ingebracht en wachten nu op het onderzoeksrapport.