AB) Techniekcentra

a) Kenniskring PO VO

Activiteit A van het activiteitenplan Sterk Techniek Onderwijs is een Kenniskring po-vo (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Leerkrachten van het basisonderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs zitten rondom de tafel. Welke onderwerpen staan op de agenda? 

  • Leerkrachten po en docenten vo ontmoeten elkaar en wisselen kennis uit over hun lessen en programma’s techniek en wetenschap. 
  • Onderzoeken samen een doorlopende leerlijn po-vo over techniek, technologie en wetenschap
  • Ontwikkelen samen een programma en workshops voor het kenniscentrum 

b) Techniekcentra

Zowel in Barendrecht als in Ridderkerk zetten we een  techniekcentrum op voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaan om leerlingen van 10 tot 14 jaar. We geven hier workshops en demonstraties met als doel leerlingen kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek. De lessen en workshops worden gegeven door instructeurs uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven aan het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (po en vo).

Update december 2020

Techniekcentrum bij het Gemini College in Ridderkerk is ingericht met meubilair. Apparatuur wordt waarschijnlijk voor de kerstvakantie besteld bij WIA Educational. Verschillende mensen zijn bij WIA in Hoogvliet op 16 november 2020 op bezoek geweest voor een demo.

De sollicitatieprocedure voor de bemensing van het techniekcentrum is afgerond. Er zijn twee goede mensen gevonden, ieder voor 0,5 fte.

Pilots met basisscholen zullen waarschijnlijk januari / februari 2021 gaan starten als Corona dit toelaat. 

Wat de locatie techniekcentrum in Barendrecht betreft wordt nu gewacht op een besluit van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad besluit om voor Focus een onderwijsruimte in het voormalige Edudelta gebouw beschikbaar te stellen, dan kan daar het techniekcentrum gehuisvest worden. Zo niet, dan is mogelijk Loods 38 in Barendrecht een optie. De MFA locatie bij het Dalton Lyceum is niet beschikbaar.