AB) Techniekcentra

a) Kenniskring PO VO

Activiteit A van het activiteitenplan Sterk Techniek Onderwijs is een Kenniskring po-vo (primair onderwijs en voortgezet onderwijs). Leerkrachten van het basisonderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs zitten rondom de tafel. Welke onderwerpen staan op de agenda? 

  • Leerkrachten po en docenten vo ontmoeten elkaar en wisselen kennis uit over hun lessen en programma’s techniek en wetenschap. 
  • Onderzoeken samen een doorlopende leerlijn po-vo over techniek, technologie en wetenschap
  • Ontwikkelen samen een programma en workshops voor het kenniscentrum 

b) Techniekcentra

Zowel in Barendrecht als in Ridderkerk zetten we een  techniekcentrum op voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaan om leerlingen van 10 tot 14 jaar. We geven hier workshops en demonstraties met als doel leerlingen kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek. De lessen en workshops worden gegeven door instructeurs uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven aan het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (po en vo).

Update mei 2020

Door Aster Stevens
De projectleden van deelproject A zijn in de afgelopen maanden vooral bezig geweest met het verkennen en kaderen van de opdracht. Inspiratie opdoen bij verschillende andere techniekcentra in het land is helaas niet gelukt als gevolg van de Coronamaatregelen.

Het doel van Projectgroep A is het opstellen van een doorgaande leerlijn Wetenschap en Technologie, van groep 7 van het basisonderwijs naar de onderbouw van het VMBO. 

Daarnaast gaat de werkgroep zeven modules ontwikkelen die aansluiten op de 7 werelden van techniek. Deze modules zijn bedoeld voor de groepen 7 en 8 uit de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en worden deels op eigen school uitgevoerd en afgesloten in het Techniekcentrum. 

Het ontwikkelen van dit techniekcentrum is het doel van deelproject B. Zowel in Ridderkerk als in Barendrecht komt er een Techniekcentrum. We hebben onlangs een meeting gehad met Schoolleverancier Heutink over inrichtingen. Er worden nog meer offertes ingewonnen. Voor eind juli hopen wij de opdracht aan een leverancier te hebben verstrekt. In Ridderkerk wordt een leeg lokaal ingericht, in Barendrecht is nog geen besluit genomen over de precieze locatie. Dat heeft te maken met de herschikkingen in de gebouwen op de Beroepencampus door het samengaan van OGC en Focus Beroepsacademie in een gebouw. 

Graag willen wij bij beide projecten gebruik maken van de kennis en middelen van lokale bedrijven die zich betrokken voelen tot STO. Op dit moment is dit een van de grootste uitdagingen. Doordat de bereikbaarheid, toegankelijkheid en taken van velen op dit moment anders is, door de corona-crisis, maakt het onderling afstemmen en doorpakken hiervan lastig.

We hebben ons als deelprojectgroep A dan ook vooral gefocust op de opzet van de doorgaande leerlijn en die is dan ook zo goed als af. De eerste module heeft ook al vorm gekregen en heeft als probleemstelling overbevolking. De insteek voor de leerlingen daarbij is verticaal tuinieren ter bevordering van de luchtkwaliteit in overbevolkte gebieden. 

Wij zijn op zoek naar een bedrijf dat in deze module een gastles zou kunnen geven die aansluit bij het ‘creatief’ tuinieren of luchtvervuiling. lees meer

Ik denk dat we met elkaar iets heel moois gaan neer zetten!