G) Gl en TL

Leerlingen die de opleiding vmbo gemengde leerweg of theoretische leerweg (mavo) volgen willen wij graag meer of vaker kennis laten maken met techniek en technologie.

We willen een beroepsgericht vak invoeren voor deze leerlingen zoals het Beta Challenge programma of T&T of iets vergelijkbaars zoals bij het Technasium voor havo en vwo-leerlingen. Hierdoor kunnen wij praktische bedrijfsopdrachten koppelen aan de theorie die zij moeten kennen voor hun examen. De verschillende mavo-scholen trekken hier samen in op.

Update juni 2020

Op 19 mei 2020 zijn de scholen bij elkaar gekomen om bovenstaande doelen te verkennen en kennis te maken met het Bèta Challenge programma. Christine de Kock van het programmabureau Bèta Challenge heeft een presentatie verzorgd over het Bèta Challenge programma. 

Er wordt een werkgroep gestart die een verkennend onderzoek gaat uitvoeren naar de mogelijkheden om met de VO-scholen van STO BAR gezamenlijk een ontwikkeltraject aan te gaan voor het aanbieden van een technische praktijkcomponent in TL/GL. We denken aan het vak Technologie en Toepassing en/of het Bèta Challenge Programma en/of extra keuzevakken/profielen techniek. De samenstelling van en de opdracht voor de werkgroep wordt voor de zomervakantie vastgesteld. 

Het MBO en bedrijfsleven (co-financierders) worden hierbij betrokken. De opbrengst van het onderzoek wordt voor 1 april 2021 gepresenteerd aan de directeuren van de VO-scholen van STO BAR. We stellen ons ten doel dat zo veel mogelijk leerlingen van Gl en tl-scholen van STO BAR vanaf schooljaar 2021-2022 zich (vanaf de onderbouw) in het onderwijsprogramma kunnen oriënteren op techniek en technologie.