DE) Keuzevakken

D) Kenniskring vmbo, mbo en bedrijven

In dit overleg ontmoeten bedrijven, vmbo en mbo elkaar. Zij delen hun kennis met elkaar zodat de doorlopende leerlijnen helder worden. Zij buigen zich over de vraag: “Wat moeten de leerlingen en studenten kennen en kunnen en welke opleidingen en keuzevakken sluiten aan op de vraag van het bedrijfsleven?” Een omvangrijke klus, daarom wordt er klein begonnen.

E) Meer technische keuzevakken

We willen in Barendrecht en Ridderkerk meer technische keuzevakken aanbieden aan de leerlingen. In overleg met de bedrijven maken wij een keuze welke dit gaan worden. Het moet aansluiten op de vraag in de regio. We willen deze technische keuzevakken ook aanbieden aan leerlingen die geen technisch profiel op school volgen. We gaan onderzoeken of leerlingen bij andere scholen een keuzevak kunnen volgen die op hun eigen vmbo-school niet wordt aangeboden. 

Update 9 juni 2020

door Hans Fleischhauer en Ineke Maliepaard

In de werkgroepen D en E hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden voor mogelijke samenwerking op het gebied van keuzevakken door Gemini College, Focus Beroepsacademie, Da Vinci College en IWZH. Docenten van Focus Beroepsacademie en OZHW Groen zijn op bezoek geweest bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Voor de docenten ging een wereld aan mogelijkheden open. Zij zagen mogelijkheden om het programma voor hun leerlingen op school te verrijken door delen van keuzevakken in de Duurzaamheidsfabriek te gaan uitvoeren of door leerlingen excursies aan te bieden naar de Duurzaamheidsfabriek, zodat zij kennis kunnen maken met verschillende technologieën.

Wij hebben een wensenlijstje gemaakt met de technische keuzevakken die wij willen gaan geven aan de vmbo-leerlingen.

Hier willen we volgend schooljaar al mee starten, dus op dit moment wordt er druk overlegd hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Haalbaarheid, roosters etc staan hiervoor komende weken op de agenda. 

Bijeenkomst bedrijven en mbo 8 oktober

Wij willen graag met u om de tafel over welke keuzevakken aansluiten op uw behoefte. Vervolgopleidingen, bedrijfsopleidingen en individuele bedrijven zijn bepalend in de regio en kunnen goed aangeven, wat nodig is aan keuzevakken.

Op 8 oktober heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op het Gemini met een aantal bedrijven en deelnemende scholen. Er zijn een aantal good-practices gepresenteerd door het Gemini. Gaat om leerlingen die een deel van hun keuzevak bij een bedrijf volgen. Het goed vastleggen van de verantwoordelijkheden voor de afsluiting van de onderdelen in het bedrijf conform het PTA vraagt om aandacht voor het vervolg. Deze keuzevakken moeten ook in het PTA worden opgenomen. Het goed vastleggen van verantwoordelijkheden voor de afsluiting van de onderdelen in het MBO conform het PTA vraagt om aandacht voor het vervolg. Het daarbij o.a. gaat om afspraken over de eindopdracht en de beoordeling van de eindopdracht

Er zijn ongeveer 90 keuzevakken. Daarom zal er een keuze gemaakt moeten worden. Nieuwsgierig welke dit zijn? Kijk op de website https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/examenprogramma-keuzevakken/

of https://www.platformsvmbo.nl/profielen

Ideale leerlijn vmbo – mbo

Insteek van de werkgroep is dat de keuzevakken en doorlopende leerlijnen hand in hand gaan, zodat leerlingen die bepaalde keuzevakken hebben gevolgd een voorsprong hebben op het mbo. Zij krijgen certificaten en bepaalde vrijstellingen op het mbo. We willen voorkomen dat leerlingen twee keer hetzelfde moeten doen. Het biedt de kans om ze meer verdieping aan te bieden op het mbo. Ook kunnen leerlingen door de keuzevakken zich veel beter oriënteren op hun vervolgopleiding en baan. Ze ontdekken in de praktijk of dit iets is waar ze goed in zijn en wat bij ze past.

Update december 2020

Inmiddels wordt het keuzevak Robotica door het Da Vinci College op het Gemini aangeboden aan de GL-leerlingen. Er wordt geprobeerd met het Da Vinci een projectovereenkomst op te stellen voor de geleverde diensten. Dit is tot op heden nog niet gelukt. Tevens wordt gekeken naar duurzame betaalbare continuering en wie welk deel van het programma verzorgt. Deze keuzevakken moeten ook in het PTA worden opgenomen. Het goed vastleggen van verantwoordelijkheden voor de afsluiting van de onderdelen in het MBO conform het PTA vraagt om aandacht voor het vervolg. Het daarbij o.a. gaat om afspraken over de eindopdracht en de beoordeling van de eindopdracht