DE) Keuzevakken

We hebben lopende de eerste periode van het project de activiteiten voor de doelstellingen D en E en de werkgroepen samengevoegd. Aanleiding was deels het gevolg van de Coronacrisis en de beperkte mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren, maar ook de grote samenhang tussen beide doelstellingen.

Op donderdag 8 oktober 2020 is er een bijeenkomst gehouden op het Gemini met zo’n 30 deelnemers afkomstig uit de scholen en bedrijven. Hier stond centraal het peilen van de behoefte van het bedrijfsleven voor het aanbod aan keuzevakken en welke (delen van) keuzevakken bij de bedrijven uitgevoerd zouden kunnen worden. Tevens werden de eerste good-practices van samenwerking met de opleidingsbedrijven IZHW en Bouwmensen gepresenteerd. Leerlingen van het Gemini gaan naar deze opleidingsbedrijven voor een (deel van het) keuzevak.

Het goed vastleggen van de verantwoordelijkheden voor de afsluiting van de onderdelen in het bedrijf conform het PTA vraagt om aandacht voor het vervolg. Afspraken over de uitvoering van delen van keuzevakken in een bedrijf moeten duidelijker in het PTA worden opgenomen. Het goed vastleggen van verantwoordelijkheden voor de afsluiting van de onderdelen in het mbo conform het PTA, vraagt om aandacht voor het vervolg.

Het aantal technische keuzevakken is in onze regio uitgebreid, met name in Barendrecht is dat een grote verschuiving, omdat daar naast MVI geen technische profielen in de ‘harde techniek’ zijn. Leerlingen kunnen nu bij niet-technische profielen wel een technisch keuzevak kiezen, bijvoorbeeld lassen voor leerlingen D&P. Bovendien is het aantal keuzevakken dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de bedrijven uitgebreid.

Er is een doorlopende leerlijn constructiewerker naar niveau-2 ontwikkeld met het Techniek College Rotterdam. Vanuit Gemini College Ridderkerk gaan we vanaf 2021-2022 aansluiten bij deze regionale ontwikkeling. De samenwerking met ROC Da Vinci College komt tot uiting in de uitvoering van workshops en/of delen van keuzevakken Smart Technology en Robotica door een mbo-docent bij het ROC. 

Wilt u meepraten en meedenken over de keuzevakken? Laat het Ineke Veerkamp weten, telefoon 06-28666100 ineke@veerkampoa.nl.