STO-BAR

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

Ook gemeente Barendrecht en Ridderkerk krijgen subsidie om het techniek onderwijs in deze regio een boost te geven. Verschillende scholen en bedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Wat is STO-BAR?

Programmaleiding STO Barendrecht-Ridderkerk

STO-BAR Programmamanagers

Ineke Veerkamp
06-28666100
ineke@veerkampoa.nl

Simon Baars
06-20439806
SBaars@lmc-vo.nl

Penvoerder STO-BAR
Gerard Langenberg, directeur
Gemini College Ridderkerk
gerard.langenberg@ozhw.nl
0180-486976

Secretariële ondersteuning
Linda Nieuwpoort
linda.nieuwpoort@ozhw.nl
0180-486976