F) LOB activiteiten

Activiteit F gaat over regionale LOB activiteiten. LOB is een afkorting van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.

  • De LOB-kenniskring bestaat uit LOB-coördinatoren en decanen van de verschillende scholen.
  • Zij delen hun kennis en praktijkervaringen over de verschillende LOB-activiteiten van hun school.
  • Gezamenlijk maken zij een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf het basisonderwijs tot het mbo zodat zij zich goed kunnen oriënteren op een baan of opleiding in de techniek. Deze LOB activiteiten komen terug in het (nog op te zetten) LOB loket.
  • Bij Bedrijven kunt u lezen welke bedrijven waar voor openstaan zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen.

Inventarisatie

Er is een inventarisatie gemaakt welke LOB-activiteiten (per leerjaar) er zijn en worden aangeboden door de diverse vmbo-scholen. Het totale resultaat staat in een Excel-overzicht. Hier is een prioriteitenlijst uitgekomen. Ook zijn er documenten met elkaar gedeeld om inspiratie op te doen. 

LOB voor groep 7/8

Op 1 oktober 2020 stond het Techniek Festival gepland voor Barendrecht. Het streven was om het Techniek Festival door te laten gaan, eventueel met Corona aanpassingen. Bedrijven en scholen hadden deze datum in de agenda staan, alles was rond. Het budget is opgegaan aan de organisatie maar helaas is het geannuleerd omdat Barendrecht een brandhaard werd van besmettingen. Lees verder

We zetten in op de uitvoering in het najaar van 2021. In het SOB bestuur is overwogen deze activiteit de verplaatsen naar het voorjaar van 2021, maar dat stuit op verschillende praktische bezwaren en opnieuw het risico van afstel omdat de Corona-maatregelen dan vermoedelijk nog te veel beperkingen oplegt. 

Ongeveer 350 basisschoolleerlingen hebben technische werkstukken gemaakt bij Gemini College in Ridderkerk. Zij maakten in een dagdeel bijvoorbeeld een zaklantaarn of een kaarsenstandaard. De techniekgastlessen voor groep 7 in mei, juni en juli zijn geschrapt door corona. Ongeveer 100 leerlingen hebben tot nu toe vanuit groep 8 in het kader van de oriëntatie op het volgonderwijs in november en december deelgenomen aan workshops in de techniekopleidingen PIE en BWI. 

Techniektrailer

De Wij-Techniek! (voorheen OTIB) techniek trailer was geboekt door verschillende scholen, maar helaas is dit door Corona in het water gevallen. Eind schooljaar gaan we weer een poging doen om het te organiseren. Meer informatie over de LOB activiteiten van Wij-Techniek/OTIB.

Enerwize project

In de LOB werkgroep is het Enerwize project besproken. Ook is informatie hierover op de website geplaatst. Bij het Da Vinci College wordt onderzocht hoe het praktisch georganiseerd kan worden. Volgend schooljaar gaan we de eerste bezoeken plannen als dit lukt door Corona. Meer informatie over het Enerwize project.

Windroos programma 

De wens is dat alle vmbo-scholen met dit project aan de slag gaan zodat alle leerlingen zich goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding. Hiervoor worden ook boeiende technische praktijkopdrachten voor de leerlingen gemaakt. Informatie Windroosprogramma.
Het Windroosproject loopt in de scholen conform de planning. Gemini College Ridderkerk en OZHW Groen College doen nog niet mee, maar zullen van 2021 dit programma ook gebruiken voor voorbereiden van de overstap naar het MBO. 

Stages

Elke school organiseert (snuffel)stages op zijn eigen manier. Tijd, duur, doel, leerjaar is verschillend per school. De werkgroep LOB stemt de stageaanpak af en maakt gebruik van elkaars ervaringen o.a. door stageopdrachten uit te wisselen. Sommige stages zijn wel doorgegaan, andere stages weer niet.

De Lintstages bij Gemini Ridderkerk verlopen grotendeels zoals gepland. Met de blokstages, veelal in het voorjaar voor leerjaar 3 gepland, lopen we opnieuw het risico dat als gevolg van de Corona-maatregelen deze stages niet kunnen doorgaan. In de bijeenkomst die op 3 december 2020 is gepland met vertegenwoordigers van bedrijven en vanuit het onderwijs (waaronder de meeste leden van deze kenniskring) onderzoeken we met de bedrijven ook hoe we deze stages in een aangepaste vorm toch kunnen laten doorgaan. 

Bedrijfsbezoeken en gastlessen

Op 21 januari 2020 zijn 200 leerlingen van Focus Beroepsacademie naar twee bedrijven op bedrijfsbezoek geweest. Ook hebben ondernemers workshops gegeven in de klas tijdens ‘de week van de toekomst’. Op 10 februari 2020 zijn 500 leerlingen van het Groene Hart op bedrijfsbezoek geweest of hebben een gastles in de klas gehad over verschillende beroepen en organisaties. De bedrijfsbezoeken van 14 april van Dalton Lyceum zijn in het water gevallen door Corona. Ook de geplande bezoeken op 8 juni en 8 juli van OZHW Groen zijn geannuleerd. Begin schooljaar zijn de bezoeken ook geschrapt. We hopen in juni een Beroepen in Beeld dag te kunnen organiseren voor alle scholen.

Er staan nu 51 technische bedrijven op de website die benaderd kunnen worden voor een bedrijfsbezoek, gastles/workshop of snuffelstage. Hiervan zijn 13 relaties uit Ridderkerk en omgeving toegevoegd. 

We hopen in juni 2021 weer met leerlingen op pad te kunnen in welke vorm dan ook; op 1,5 meter afstand, een gastles, in hele kleine groepjes of online ontmoetingen.

Er is een lijst van bedrijven gemaakt waar leerlingen online kennis kunnen maken met het bedrijf, de sector of beroepen.

Het blijft belangrijk dat leerlingen kennismaken met de praktijk. Leerlingen kunnen op deze manier ontdekken welke banen en mogelijkheden techniek te bieden heeft. Ook in deze onzekere tijd.

update december 2020

De kenniskring is op 15 oktober en 20 november 2020 bij elkaar geweest. Er is verder gewerkt aan de Infographic. Op 20 november is aan de hand van het activiteitenplan STO een planning gemaakt per activiteit per school voor de tweede helft van 2020-2021. Een deel van de activiteiten stagneert als gevolg van de Corinacrisis. De bijeenkomst die op 3 december 2020 is gepland met vertegenwoordigers van bedrijven en vanuit het onderwijs (waaronder de meeste leden van deze kenniskring) heeft als doel met de bedrijven en het onderwijs te komen tot concrete ideeen voor workshops op afstand en ‘virtuele’ bedrijfsbezoeken. Voor die laatste activiteit is door de LOB-coördinator van het Dalton Lyceum al een lesbrief uitgewerkt die, aangepast aan de doelgronoep, ook in de andere scholen gebruikt kan worden.