F) LOB activiteiten

Activiteit F gaat over regionale LOB activiteiten. LOB is een afkorting van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.

  • De LOB-kenniskring bestaat uit LOB-coördinatoren en decanen van de verschillende scholen.
  • Zij delen hun kennis en praktijkervaringen over de verschillende LOB-activiteiten van hun school.
  • Gezamenlijk maken zij een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf het basisonderwijs tot het mbo zodat zij zich goed kunnen oriënteren op een baan of opleiding in de techniek. Deze LOB activiteiten komen terug in het (nog op te zetten) LOB loket.
  • Bij Bedrijven kunt u lezen welke bedrijven waar voor openstaan zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen.

Update 9 juni 2020 werkgroep LOB

Inventarisatie

Er is een inventarisatie gemaakt welke LOB-activiteiten (per leerjaar) er zijn en worden aangeboden door de diverse vmbo-scholen. Het totale resultaat staat in een Excel-overzicht. Hier is een prioriteitenlijst uitgekomen. Ook zijn er documenten met elkaar gedeeld om inspiratie op te doen. 

LOB voor groep 7/8

Op 1 oktober 2020 staat het Techniek Festival voor 2020 gepland voor Barendrecht. Bedrijven en scholen hebben deze datum in de agenda staan. Er is budget vrijgemaakt door de gemeente om het te organiseren. 25 juni 2020 staat er een overleg gepland voor een GO of NO GO voor deze datum. Het streven is om het Techniek Festival door te laten gaan, eventueel met Corona aanpassingen. 

Ongeveer 350 basisschoolleerlingen hebben technische werkstukken gemaakt bij Gemini College in Ridderkerk. Zij maakten in een dagdeel bijvoorbeeld een zaklantaarn of een kaarsenstandaard. De techniekgastlessen voor groep 7 in mei, juni en juli zijn geschrapt door corona. We hopen in oktober, november en december 2020 weer groep 8 leerlingen te ontvangen.

Techniektrailer

De Wij-Techniek! (voorheen OTIB) techniek trailer was geboekt door verschillende scholen, maar helaas is dit door Corona in het water gevallen. We gaan begin schooljaar een 2e poging doen. Meer informatie over de LOB activiteiten van Wij-Techniek/OTIB.

Enerwize project

In de LOB werkgroep is het Enerwize project besproken. Ook is informatie hierover op de website geplaatst. Bij het Da Vinci College wordt onderzocht hoe het praktisch georganiseerd kan worden. Volgend schooljaar gaan we de eerste bezoeken plannen. Meer informatie over het Enerwize project.

Windroos programma 

Het Windroos project staat voor het volgende overleg op de agenda. De wens is dat alle vmbo-scholen met dit project aan de slag gaan zodat alle leerlingen zich goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding. Hiervoor worden ook boeiende technische praktijkopdrachten voor de leerlingen gemaakt. Informatie Windroosprogramma.

Stages

Elke school organiseert (snuffel)stages op zijn eigen manier. Tijd, duur, doel, leerjaar is verschillend per school. De werkgroep LOB stemt de stageaanpak af en maakt gebruik van elkaars ervaringen o.a. door stageopdrachten uit te wisselen. 

Bedrijfsbezoeken en gastlessen

Op 21 januari 2020 zijn 200 leerlingen van Focus Beroepsacademie naar twee bedrijven op bedrijfsbezoek geweest. Ook hebben ondernemers workshops gegeven in de klas tijdens ‘de week van de toekomst’. Op 10 februari 2020 zijn 500 leerlingen van het Groene Hart op bedrijfsbezoek geweest of hebben een gastles in de klas gehad over verschillende beroepen en organisaties. De bedrijfsbezoeken van 14 april van Dalton Lyceum zijn in het water gevallen door Corona. Ook de geplande bezoeken op 8 juni en 8 juli van OZHW Groen zijn geannuleerd. Volgend schooljaar hopen wij dit weer op te kunnen pakken.

Er staan nu 51 technische bedrijven op de website die benaderd kunnen worden voor een bedrijfsbezoek, gastles/workshop of snuffelstage. Hiervan zijn 13 relaties uit Ridderkerk en omgeving toegevoegd. 

Tot zover een update van de werkgroep LOB. We hopen in het nieuwe schooljaar weer met leerlingen op pad te kunnen in welke vorm dan ook; op 1,5 meter afstand, een gastles, in hele kleine groepjes of online ontmoetingen.

Het blijft belangrijk dat leerlingen kennismaken met de praktijk. Leerlingen kunnen op deze manier ontdekken welke banen en mogelijkheden techniek te bieden heeft. Ook in deze onzekere tijd.