RSK Group

RSK Netherlands is onderdeel van de RSK Group Ltd., gevestigd in Helsby, Verenigd Koninkrijk. Sinds de oprichting in 1989 is RSK een gerenommeerd internationaal milieutechnisch adviesbureau, actief op het gebied van bodem, bouwstoffen, civiele techniek, geohydrologisch onderzoek en geeft advies over gezondheid, duurzaamheid & veiligheid.

Vanuit ons hoofdkantoor te Ridderkerk en vier nevenvestigingen in Amsterdam, Leiden, IJsselstein en Boxtel ontzorgen wij dagelijks met 65 medewerkers onze klanten. RSK kenmerkt zich als organisatie door korte communicatielijnen waardoor wij snel kunnen leveren en adequaat kunnen inspelen op calamiteiten en technische vragen. Bij de voorbereiding en het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen, de aankoop van locaties, bij herinrichting van wegen, vervanging van riolering, verwijdering van asbest of het opstellen van bemalingsadvies is RSK Netherlands u van dienst.

De eventuele bestekken, het opstellen van saneringsplannen of BUS-meldingen, een risico-inventarisatie (CROW400), milieukundige begeleiding, en het leveren van gewogen deskundig advies over het voldoen aan relevante milieuwet- en regelgeving zijn speerpunten van onze dienstverlening. RSK werkt onder andere voor Rijksoverheden, Gemeenten binnen en buiten de Regio Zuidholland & Drechtsteden, Utrecht en de regio Brabant. Wij werken voor Omgevingsdiensten, Provincies, Gemeenten, waterschappen, commerciële bedrijven, het MKB, aannemers, vastgoedpartijen, en projectontwikkelaars. Daarnaast is RSK werkzaam voor leveranciers van duurzame energie, netbeheerders, en de watersector zoals bijvoorbeeld Evides.

Kerndiensten RSK Netherlands

 1. Bodemonderzoek: historisch vooronderzoek, milieukundig- en civieltechnisch bodemonderzoek, partijkeuringen van grond, inclusief asfalt- en bouwstoffenonderzoek, waterbodemonderzoek, asbestonderzoek, saneringsonderzoek afweging en ontwerp.
 1. Ecologie:  Quick scan flora en fauna, Ecologische QuickScan Soort specifiek onderzoek huismusgierzwaluwvleermuizen, Broedvogelinventarisatie, Bomeninventarisatie, Ecologisch werkprotocol, Mitigatieplan en Ecologische begeleiding.
 1. Volledig gecertificeerde meetdienst met veldwerk en milieukundig begeleiders; 15 medewerkers, 06GPS, beton- en asfaltboringen, semi-machinale guts boringen.
 1. Aanvullend onderzoek en advies: historisch vooronderzoek, milieukundig- en civieltechnisch bodemonderzoek, partijkeuringen van grond, inclusief asfalt- en bouwstoffenonderzoek, waterbodemonderzoek, asbestonderzoek, saneringsonderzoek afweging en ontwerp.
 1. Geohydrologie: bemalingsadviezen, doorlatendheid en infilratieadviezen, grondwatermeetnetten, monitoring van grondwaterverontreinigingen. Berekening van effecten van onttrekkingen. Advies voelden aan bepalingen wet-en regelgeving, meldingen en vergunningen.
 1. Bodemsanering: opstellen van saneringsplannen, BUS meldingen en calculatie van bestekken, saneringsevaluatie en monitoring.
 1. Aanbestedingsadvies: contractmanagement, advies en begeleiding bij saneringen en ontmanteling van industriële locaties, begeleiding van onderaannemers.  

Milieukundige begeleiding op sites en bij saneringsprojecten.

 1. Geohydrologisch onderzoek, en advies, infiltratie onderzoeken, bemalingsadvies BRL12010 en planning en monitoring van grondwater en afvalwater, berekening van grondwater modellen. Opzet en onderhoud van grondwatermeetnetten inclusief remote sensing.
 1. Aanbestedingsadvies, contractmanagement en begeleiding bij het verkrijgen van milieuvergunningen en omgevingsvergunningen, asbestinventarisaties in gebouwen en installaties.
 1. Veiligheid en Gezondheid: opstellen en toetsing V&G-plannen, veiligheidskundig toezicht, advies over veiligheid, gezondheid en milieu, SHEQ en arbeidshygiëne.
 1. Milieukundige audits, risicoanalyses, impact assessments, contra-expertise bij milieukundige aansprakelijkheid kwesties. Opstellen van veiligheidsprotocollen en bodem risicokaarten.
 1. Training & Advies: Training veiligheid personeel, vergunningen, tool box meetings RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) sessies, Veiligheid en Gezondheid plannen- ontwerp en uitvoeringsfase, Audits BRL en veiligheid.

Wij zijn BRL 6002 gecertificeerd en beschikken over eigen milieukundige begeleiders en hogere veiligheidskundigen die het project van A tot Z kunnen begeleiden.

Klik op onderstaande link voor een filmpje over de RSK Group:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909420066430197760


Bedrijfsgegevens

RSK Group
Burgemeester de Zeeuwstraat 2 (hoofdkantoor)
2985 AB Ridderkerk

Telefoonnummer: +31 (0)180 46 33 30

Website: https://rskgroup.nl/


Mogelijkheden

 1. Bedrijfsbezoek
 2. Gastles/workshop
 3. Snuffelstage voor leerlingen
 4. MBO-Stage
 5. HBO-Stage
 6. Praktijkopdrachten

Onderwijs

 • havo
 • vwo

Neem contact op met RSK Group

  Contactformulier