RSK Group

RSK Netherlands is onderdeel van de RSK Group Ltd., gevestigd in Helsby, Verenigd Koninkrijk. Sinds de oprichting in 1989 is RSK een gerenommeerd internationaal milieutechnisch adviesbureau, actief op het gebied van bodem, bouwstoffen, civiele techniek, geohydrologisch onderzoek, ecologie en geeft advies over gezondheid, duurzaamheid & veiligheid.

RSK beschikt over een volledig BRL gecertificeerde veldwerkdienst en ontzorgt haar opdrachtgevers van A tot Z. Wij leveren advies en begeleiding alle fasen van het onderzoek tot aan de afronding van het project.   

Kantoren in Nederland

 • Ridderkerk (hoofdkantoor)
 • Boxtel
 • IJsselstein
 • Amsterdam
 • Leiden (Adverbo)

Projectrollen

 • Projectleiders, projectmedewerkers
  • Bodemkundigen
  • Ecologen
  • Geohydrologen
 • Hoger Veiligheidskundigen, Middelbare Veiligheidskundigen
 • veldwerkers ( field engineers) Bodem, waterbodem, grondwater
 • Milieukundige begeleiders

Dienstenpakket – werkvelden

 • Bodem
  • Bodemonderzoek: vooronderzoek, bodemonderzoek, partijkeuringen, asbest, PFASBouwstoffenonderzoek: asfalt en funderingsmateriaal
  • Bodemsanering: voorbereiding en milieukundige begeleiding
 • Geohydrologie:
  • Bemalingsadvies, Infiltratieonderzoek
  • Grondwatermeetnetten
  • Grondwatermodellering
  • Debietcalculatie en overstromingsrisico calculatie
  • Doorlatendheidsonderzoek
 • Ecologie:
  • QuickScan flora en fauna Natuurtoets
  • Stikstofberekeningen (Aerius)
  • Ecologisch soortgericht onderzoek
  • Werkprotocollen
  • Onderzoek houtopstanden, soortmanagement plannen
  • Nader onderzoeken, ontheffingsaanvraag + activiteitenplan
 • Advies wetgeving en milieuvergunningen
 • Overig
  • Geotechnisch onderzoek
  • Verhardingsadvies
  • Archeologie
  • NGE-onderzoek

Wij richten ons op:

 • Overheidsinstanties: rijksoverheid, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen
 • Civieltechnische bureaus
 • Projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven
 • Aannemers
 • Industriële bedrijven
 • Olie- en gasindustrie
 • Raamovereenkomsten

Klik op onderstaande link voor een filmpje over de RSK Group:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909420066430197760


Bedrijfsgegevens

RSK Group
Burgemeester de Zeeuwstraat 2 (hoofdkantoor)
2985 AB Ridderkerk

Telefoonnummer: +31 (0)180 46 33 30

Website: https://rskgroup.nl/


Mogelijkheden

 1. Bedrijfsbezoek
 2. Gastles/workshop
 3. Snuffelstage voor leerlingen
 4. MBO-Stage
 5. HBO-Stage
 6. Praktijkopdrachten

Onderwijs

 • havo
 • vwo

Neem contact op met RSK Group

  Contactformulier