E) Keuzevakken

We willen in Barendrecht en Ridderkerk meer technische keuzevakken aanbieden aan de leerlingen. In overleg met de bedrijven maken wij een keuze welke dit gaan worden. Het moet aansluiten op de vraag in de regio.

We willen deze technische keuzevakken ook aanbieden aan leerlingen die geen technisch profiel op school volgen. We gaan onderzoeken of leerlingen ook niet bij andere scholen een keuzevak kunnen volgen die op hun eigen vmbo-school niet wordt aangeboden.

Samen met het mbo en bedrijven willen wij deze keuzevakken aanbieden.