Docentstage

De wereld verandert snel. Wat speelt er in het bedrijfsleven? Welke (digitale) veranderingen zijn er in? Welke beroepen sterven uit? Wat wordt de toekomst? Welke praktijkvoorbeelden kan ik geven in mijn les?

We willen graag docenten en mentoren de kans bieden om een kijkje te nemen in het bedrijfsleven, zodat zij zich hier nog meer een beeld bij kunnen vormen.

Een kijkje nemen bij elkaar in de ‘keuken’

Docenten en mentoren gaan mee op bedrijfsbezoek, maar kunnen zelf ook een dagje meelopen in het bedrijfsleven. En mensen uit het bedrijfsleven kunnen ook een dagje meelopen met een docent op school.