VWO-ers inspireren

Bijna je vwo diploma op zoek, maar welke studie ga je hierna doen? Sommige leerlingen willen iets met bedrijfseconomie, rechten of notaris worden. Andere leerlingen hebben nog geen idee.

Welke bedrijven hebben wo-ers in dienst en willen een gastles geven of enkele leerlingen in hun bedrijf ontvangen? We horen het heel graag. Het gaat om leerlingen in de bovenbouw.

U kunt contact opnemen met Angela van Zaalen (angela@sob-bar.nl)

Nieuwe SOB bedrijven Ridderkerk

We willen u graag vier nieuwe bedrijven voor SOB Ridderkerk aan jullie voorstellen.

Dit zijn:

Home Baked Bread

Helmink

InterDam

Van Gelder Infratechniek

Komende weken gaan we pilots draaien met leerlingen van het Gemini College.

Samen onderzoeken we hoe we de bedrijfsbezoeken interactief en afgestemd op de doelgroep tot een succes kunnen maken. Doel van de bezoeken: kennismaken met het bedrijfsleven en een kijkje nemen ‘in de keuken’, zodat de leerlingen meer een beeld krijgen over welke beroepsmogelijkheden er zijn.

Dit kan door een presentatie, rondleiding en doe-activiteit of een onderzoeksvraag.

Wilt u ook een groepje havisten ontvangen? Laat het weten!

Bedrijven welkom!

Gastles geven 1e week februari?

Je bent 14 jaar en moet een vakkenpakket kiezen. Dit is best lastig als je nog nooit een bedrijf van binnen hebt gezien. Welke branches zijn er? Welke beroepen? En welk vakkenpakket hoort daarbij?

Wie wil leerlingen inspireren en vertellen welke kansrijke sectoren er zijn?

We nodigen u uit voor een gastles in de klas. Vertel over uw beroep, bedrijf en branche. Vertel over uw eigen loopbaan en de keuzes die u gemaakt heeft. Wie was uw rolmodel en welke studies heeft u gedaan?

Wanneer:

In de week van 31 januari tot en met 4 februari 2022.

Locatie:

Gemini College Ridderkerk in Ridderkerk

Doelgroep:

klas 3 mavo, havo en vwo (14 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Langenberg (gerard.langenberg@ozhw.nl)

Raphaël de Kort van B-Crative Agency doet graag mee. U ook?

Gezocht: commissieleden voor het sollicitatieproject

Portus Groene Hart 

Al jaren organiseert Portus Groene Hart, voorheen Calvijn Groene Hart een sollicitatieproject voor 6 vwo en sinds een aantal jaar ook voor 5 havo. Het vormt een onderdeel van het schoolexamen. 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 22 maart 2022 van 19.00 tot 22.00 uur voor 6 vwo en op donderdag 24 maart 2022, eveneens van 19.00 tot 22.00 uur voor 5 havo. 

We zoeken voor dit project enthousiaste commissieleden die graag een gesprek aangaan met jongeren om hen te helpen ook op dit gebied hun grenzen te verleggen. 

De examenkandidaten schrijven een brief die de commissieleden beoordelen en vervolgens voeren de leerlingen volgens de volgende opzet een (afhankelijk van de situatie tegen die tijd fysiek of online) gesprek:

havo: twee commissieleden per gesprek, gespreksduur 15 min. + 5 min. nabespreken, zes sessies per commissielid.

vwo: drie commissieleden per gesprek, gespreksduur 25 min. + 5 min. nabespreken, vier sessies per commissielid.

Aan het eind van alle rondes bepaalt de commissie wie de functie gekregen zou hebben. De commissieleden vullen in combinatie met hun eigen inzichten beoordelingsformulieren, die de basis vormen van de becijfering. 

Leerlingen solliciteren op actuele functies, waarbij ze doen alsof ze al een enkel jaar afgestudeerd zijn. Groene Hart probeert hen ook zoveel mogelijk in te delen bij een vacature die past bij hun vervolgstudie. 

We zijn op zoek naar bijna vijftig commissieleden voor zowel vwo als havo. De school sloot de avond altijd af met een gezellige borrel, waarbij vanzelfsprekend ook nog genetwerkt werd. Gezien de huidige omstandigheden is het uiteraard de vraag in hoeverre deze dit schooljaar plaats kan vinden.

Voor de indeling in de verschillende commissies is het altijd handig als wij weten bij welk bedrijf iemand werkzaam is (geweest) en in welke functie.

Meer informatie

Aanmelden kan via groenehart@calvijn.nl; graag vermelden of u op dinsdag, op donderdag of op beide dagen een gesprek zou willen voeren.

Locatie
De gesprekken vinden plaats bij Portus Groene Hart, Haarspitwei 11, 2992 ZB Barendrecht. 

Het uitgangspunt is nog steeds dat deze schoolexamens op school worden afgenomen, als dat mag volgens de dan geldende maatregelen en kan voor de deelnemers. We informeren betrokkenen indien Groene Hart toch voor de digitale variant kiest. Het project wordt niet verzet; de datum van het schoolexamen staat in principe vast en zowel commissieleden, de leerlingen als medewerkers van Portus Groene Hart gaan uit van deze datum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam Aret, telefoon 0180 39 0393, mail m.aret@calvijn.nl
website: groenehart.calvijn.nl

Voorstellen STO BAR programmaleiding

We willen de opvolgers van Martha Netten en Wim de Boom aan u voorstellen.

Mijn naam is Ineke Veerkamp en samen met Simon Baars ga ik het programma leiden voor Sterk Techniek Onderwijs in deze regio.

“Met mijn gezin woon ik ruim 20 jaar in Barendrecht en ik zie het als een eer om dit proces in mijn woonplaats te mogen begeleiden! Als zelfstandig werkend onderwijskundige leid ik projecten op het gebied van curriculumontwikkeling, didactiek en kwaliteitszorg. Momenteel ben ik oa actief als coördinator bij de Landelijke Vereniging van Vakcolleges (Gemini was al een bekende) en als landelijk ondersteuner bij de STO-regio’s van Dordrecht, Noordelijke Drechtsteden, Gouda en Culemborg. ” Meer info via LinkedIn

Mijn naam is Simon Baars en samen met Ineke Veerkamp ga ik het programma leiden voor Sterk Techniek Onderwijs in deze regio.

“Ik ben inmiddels ruim 44 jaar werkzaam in het onderwijs en heb verschillende functies vervuld in het po, vo, mbo en hbo. Op dit moment ben ik directeur innovatie bij LMC-VO in Rotterdam. In deze functie houd ik me vooral bezig met het technisch onderwijs op het Experience College en het Zuiderpark College. Daarnaast ben ik programmamanager en penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs op Rotterdam Noord. “

Graag tot ziens om samen te werken aan duurzaam dekkend techniek onderwijs van hoogstaande kwaliteit!

Welkom Simon en Ineke!

Afscheid programmamanagers STO-BAR

Wim de Boom en Martha Netten stoppen als programmamanagers Sterk Techniek Onderwijs.

Martha en Wim zijn in 2019 samen begonnen met de voorbereidingen van het programma STO voor Ridderkerk en Barendrecht.

Het programma is nu bijna twee jaar onderweg. Er is al veel bereikt. Twee techniekcentra gerealiseerd, één in Barendrecht (gebouw OZHW Groen College) en één in Ridderkerk (Gemini College).

Veel fijne contacten met bedrijven en de deelnemende scholen. Intensievere samenwerking tussen de scholen. Meer leerlingen die onderdelen van hun opleiding bij een bedrijf doen.

Op 1 november 2020 hebben zij de voortgangsrapportage aangeleverd bij de Dienst Uitvoering Subsidies (DUS-i). Ook is het nieuwe activiteitenplan met bijbehorende begroting – dat loopt vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 – opgesteld.

Dit is een mooi moment om het stokje over te dragen. Dat doen zij per 1 januari 2022 aan de heer Simon Baars en mevrouw Ineke Veerkamp.

Wim en Martha: “Wij danken iedereen voor de bijzonder prettige samenwerking en hopen dat de bouwstenen van ons programma een mooie basis vormen voor onze opvolgers om samen met alle stakeholders op verder te bouwen!”

Beroepen in Beelddagen

op 12 oktober en donderdag 14 oktober 2021

Het gaat om bedrijfsbezoeken. Doel van deze dag: oriënteren op verschillende beroepen en functies in het bedrijf. De bezoeken vinden plaats op 12 en 14 oktober 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 14.30 uur. Het ging niet vanzelf de aanmeldingen van bedrijven, maar uiteindelijk hebben onderstaande bedrijven aangegeven dat zij leerlingen konden ontvangen.

De scholen hebben hierna zelf een planning/draaiboek gemaakt voor de leerlingen. Helaas zijn hierdoor enkele bedrijven afgevallen, omdat het voor sommige scholen lastig was om voldoende begeleiding te regelen of leerlingen uit te roosteren.

Dalton Lyceum gaat dinsdag en donderdag met leerlingen op pad. De 100 mavoleerlingen van Dalton gaan naar twee bedrijven. Focus Beroepsacademie (inclusief OZHW Groen) gaat alleen donderdagochtend naar de bedrijven. Niet met 300 leerlingen maar met minder dan de helft. Het Groene Hart is helemaal afgevallen. Hierna was er geen tijd meer om andere scholen in te plannen voor de bezoeken.

Dit zijn de bedrijven die wij nog even in het zonnetje willen zetten: Zij hebben ondanks alle drukte toch tijd ingepland voor de leerlingen van klas 2 of 3.

Alprokon Aluminium
AMTO
BIS|Econocom
Bokhorst Installatietechniek BV
De Bondt grafimedia communicatie
De Flextra-Groep
Diggels Eetcafe
Dikkke Knuff gastouder
GBS International
HoppenbrouwersTechniek
Installatie Werk Zuid Holland opleidingsbedrijf
Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V.
Makro Barendrecht
Metalent
Obs de Draaimolen/ Kibeo
ODS De Zeppelin
Pannenkoekenhuis Oude Maas
Restaurant de Wensboom 
Rijnmond-Bouw Zuid
Rotterdamse Elementen Fabriek
Royal IHC
Schildersvakopleiding
Thoonen Totaal Installaties
Van der Heiden Systems / BG Door International
Versluis paint & non-paint b.v.
Viertron BV
Wellnesselande Barendrecht

Bedrijven sponsoren veiligheidstenue voor de keuzevakken “Booglasprocessen” en “Hout en meubilering” bij de Focus Beroepsacademie in Barendrecht

De Focus Beroepsacademie heeft dit schooljaar de mogelijkheden voor een gedegen uitstroom naar het MBO en het bedrijfsleven uitgebreid met een aantal technische keuzevakken voor de derde- en vierdejaars leerlingen basis en kader. Het gaat hierbij om: “Booglasprocessen”, “Fietstechniek” en “Hout en meubilering”.

Via “Sterk Techniek Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk”, een van de 78 STO regio’s in Nederland, zijn gelden beschikbaar gekomen om voor de Focus Beroepsacademie en het OZHW Groen College, die onder dezelfde directie vallen, technieklokalen in te richten, waar de boven genoemde keuzevakken worden gegeven. Doel is het om steeds meer leerlingen te interesseren en enthousiasmeren voor techniek en technologie, mede omdat de bedrijven in de regio Barendrecht en Ridderkerk een aanzienlijk tekort hebben aan vakmensen.

Praktijklokalen inrichten en bekwame praktijkdocenten aanstellen is een eerste voorwaarde om keuzevakken te kunnen aanbieden, maar het is eveneens zaak om voldoende leerlingen te motiveren en inspireren, en dat is gelukt. Daarna komen nog praktische zaken om de hoek kijken, zoals het verkrijgen van materialen, veiligheidskleding en veiligheidsschoeisel.

Via de bij “Sterk Techniek Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk” en “Samenwerking Onderwijs Bedrijven Barendrecht” aangesloten bedrijven is een sponsoring voor materialen, veiligheidskleding en -schoenen tot stand gekomen, waar de leerlingen, de docenten en de school de bedrijven zeer dankbaar voor zijn.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende sponsoren:

Baan Bedrijfskleding in Barendrecht – veiligheidsschoenen 

Bouwmensen Zuid Holland Zuid in Dordrecht – werkshirts 

Kloeckner ODS in Barendrecht – materialen

Lastotaal in Rotterdam-Hoogvliet – werkshirts                                               

Metalent in Barendrecht – lasjassen

Wijngaarden VeiligGoed in Sliedrecht – werkbroeken

In de komende schooljaren zal de Focus Beroepsacademie verder gaan inzetten op meer technische keuzevakken, zoals o.a. “Plaat- en constructiewerken” en “Licht en geluid” in combinatie met “Decorbouw”.

Meer informatie: Hans Fleischhauer j.h.Fleischhauer@focusberoepsacademie.nl

Bijeenkomst 5 oktober 2021

Op 5 oktober 2021 was er een fysiek bijeenkomst over wat STO afgelopen tijd gedaan heeft en wat er nog op de planning staat. 38 mensen hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst. Minder mensen dan waarop we gehoopt hadden. Wat stond er op het programma?

Unieke workshop over Framing

De laatste tijd is framing een hot topic aan het worden in Nederland. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven wordt steeds meer ingezien dat een goede boodschap niet zonder een goed frame kan, als er succes mee geboekt wil worden. Maar wat is framing eigenlijk? Wat doet het? Waarom is het zo belangrijk? En misschien wel het belangrijkste: hoe kan je zelf framen?

Deze middag vertelt Sarah Gagestein wat framing is en we gaan met voorbeelden zelf aan de slag. Insteek is hoe spreek ik potentiële werknemers aan? Vooral in de technische sector is er een wereld te winnen. Dus maak tijd en ontdek je eigen valkuilen! HR-mensen, directie, vakmensen, docenten, decanen, LOB-coördinatoren, communicatiespecialisten: we nodigen jullie graag uit! Mensen die technische toppers zoeken. Meer weten over Sarah Gagestein lees de website van Taalstrategie.

Vooraf rondleiding Van Gelder Groente & Fruit

U kon vooraf deelnemen aan een rondleiding bij Van Gelder, en daar zien hoe techniek en gezondheid hand in hand gaan.

Van Gelder groente & fruit heeft de felbegeerde prijs voor ‘beste B2B webshop van Nederland’ gewonnen. Het bedrijf uit Ridderkerk is uit de laatste drie genomineerde bedrijven verkozen tot winnaar in de categorie B2B. Van Gelder groente & fruit is een oer-Hollandse, maar toch hypermoderne AGF-leverancier. Met ruim 350 gepassioneerde medewerkers voorzien zij de horeca dagelijks van de meest verse groente en fruit. Zij brengen telers en klanten met elkaar in verbinding en realiseren de hoogste omloopsnelheid in de markt. Graag laten zij u het bedrijf zien.

Programma was

Dinsdag 5 oktober 2021
Genodigden: mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven en alles wat er tussen zit.
Locatie: Van Gelder Groente en Fruit, Krommeweg 10, Ridderkerk

14.00 uur tot 15.00 uur Rondleiding door het bedrijf Van Gelder (voor wie wilt)
14.30 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers
15.00 uur Opening en stand van zaken activiteiten tussen scholen en bedrijven
15.30 uur Inleiding en workshop van Sarah Gagestein van Taalstrategie
17.00 uur gezamenlijke borrel met een hapje en een drankje

SOB jaarverslag 2020

2020 gaan we nooit meer vergeten; het jaar van Corona. Ineens stond de Wereld stil. Een bewogen jaar met ups en downs en waar we vooral veel geleerd hebben. Ook voor de activiteiten van SOB was het even zoeken, maar uiteindelijk komen er toch verrassende resultaten uit. Hier leest u het jaarverslag van SOB Barendrecht 2020.