Open dag Dutch Fresh Port

Op vrijdag 4 november 2022 zet het bedrijventerrein Dutch Fresh Port zijn deuren open voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen kunnen dan een kijkje nemen achter de schermen. In groepjes van 10 tot 15 leerlingen krijgen zij een rondleiding. 

Scholen kunnen aangeven met welk leerjaar zij willen komen. We matchen op datum binnenkomst, dus meld je leerlingen snel aan.

Dutch Fresh Port gaat er een mooi feestje van maken. SOB denkt mee over het programma voor de leerlingen, zodat het aansluit op de belevingswereld van de pubers.

Scholen kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.

AANMELDFORMULIER

4 oktober 2022

Vanuit het landelijke programma Sterk Techniek Onderwijs dat sinds 2020 loopt, is er al veel opgezet en aangeschaft om meer leerlingen enthousiast te maken voor techniek. We hebben deze instroom heel hard nodig. Er is een groot tekort aan vakmensen. We willen de samenwerking met technische bedrijven in Barendrecht en Ridderkerk nog meer intensiveren en organiseren een bijeenkomst om te komen tot concrete afspraken.

De bijeenkomst vindt plaats op: dinsdag 4 oktober van 16.00 tot 18.00 uur bij café Clementine aan de spoorlaan 7 in Barendrecht 

We willen u graag kort bijpraten over de resultaten van Sterk Techniek Onderwijs en wat er op de planning staat. Daarna gaan we in groepjes bij elkaar zitten: bedrijven en vmbo-docenten.

We zoeken de samenwerking in de keuzevakken die vmbo-leerlingen in de bovenbouw volgen van Gemini College en Focus Beroepsacademie. Hierbij kun je denken aan een meeloopdag op uw bedrijf of een gerichte praktijkopdracht. Het is zelfs mogelijk dat een leerling een keuzevak volledig bij het bedrijf leert. Een mooie gelegenheid om je bedrijf bij de jongeren op het netvlies te krijgen.

Hiermee bevestigen wij de bijeenkomst op dinsdag 4 oktober 2022. We zien u graag om 16.00 bij café Clementine aan de spoorlaan 7 in Barendrecht. In de bijlage vindt u het programma.

We willen u graag kort bijpraten over de resultaten van Sterk Techniek Onderwijs en wat er op de planning staat. Daarna gaan we in subgroepen met elkaar in gesprek. We zoeken de samenwerking in de keuzevakken die vmbo-leerlingen in de bovenbouw volgen van Gemini College en Focus Beroepsacademie. De techniekdocenten leggen u mogelijkheden voor en maken direct afspraken met u.  

Onderstaande bedrijven zijn aanwezig:

Aannemingsbedrijf Kraaijeveld, Amto Art & Design, Bakker Barendrecht, Bokhorst installatie, De Kievit Timmerfabriek, Hollandia BV, Hoppenbrouwers Techniek, IHC Merwede, Interdam, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk, Stedin, Thoonen Totaal Klimaat.

Bedrijfsbezoeken 11 en 13 oktober 2022

De eerste bedrijfsbezoeken voor het nieuwe schooljaar staan gepland! Dit is voor mavo klas 3 van Dalton Lyceum op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober 2022. Alle bedrijven vanuit alle sectoren en branches kunnen zich aanmelden.

Het gaat om een bedrijfsbezoek die leerlingen laten zien wat een bedrijf is en wie er werken. Het geeft hen een beeld welke beroepen er zijn. U kunt ze enthousiast maken over uw bedrijf en uw branche. We kunnen met u meedenken over een programma. De school probeert zoveel mogelijk op interesse de leerlingen in te delen, maar vaak hebben de leerlingen nog geen idee wat ze later willen gaan doen. De leerlingen zoveel mogelijk meegeven, helpt ze een studiekeuze te maken.

Voor 11 en 13 oktober zoeken wij minimaal 10 bedrijven. Wilt u ook een (klein) groepje leerlingen met docent ontvangen? U kunt zelf een voorkeursdag aangeven en hoeveel leerlingen er welkom zijn. Stuur een berichtje naar Angela van Zaalen via angela@sob-bar.nl

In november, februari, maart, mei en juni volgen de andere scholen. In september mailen wij u het hele overzicht met alle activiteiten.

Nieuws vanuit de Techplekken

We mogen terugkijken op een mooi schooljaar. Nu we de balans voor dit schooljaar opmaken mogen we allereerst trots zijn op het aantal leerlingen dat we in onze Techplekken in Ridderkerk en Barendrecht met diverse soorten techniek kennis mochten laten maken. We hebben dit jaar al 1300 leerlingen mogen ontvangen!

Dit jaar zijn we wederom gestart met de 5 bij STO betrokken basisscholen (KJS, De Tweemaster, De Draaimolen, De Reijer en De Noord). In december hebben we naar alle basisscholen in Ridderkerk en Barendrecht een digitale kerstkaart met informatie over Techplek gestuurd. Hierop heeft een aantal basisscholen gereageerd en direct een afspraak gemaakt voor een aantal klassen. We hebben nu leerlingen van 14 verschillende scholen op bezoek gehad (7 Ridderkerk, 4 Barendrecht, 1 Heerjansdam, 2 Rotterdam), zowel van PO, SO en VSO.

Ook zijn we dit jaar op zoek gegaan naar twee onderwijsassistenten, zodat we beide locaties tegelijkertijd kunnen bemannen. De vraag is nu al groter dan het aanbod. Tussen kerst en de zomervakantie zaten we dan ook helemaal vol.

We maken sinds dit jaar gebruik van de Koalender. Dit is een digitale kalender waarin de scholen zelf de beschikbare data kunnen bespreken. We zullen deze ook inzetten in het nieuwe schooljaar. 

Dit schooljaar hebben we de modules Ontdekmodule, Module Voeding en Natuur en de module Energie, water en veiligheid uitvoerig kunnen testen en bijstellen waar nodig. Komend schooljaar willen we ons gaan richten op weer nieuw ontwikkelde modules.

Barendrecht: 

Na de zomervakantie zijn we druk bezig geweest met het inrichten van ons lokaal in het Groen College. Het is een mooi lokaal geworden waarin we na de herfstvakantie leerlingen konden gaan ontvangen. We zijn hier gestart met het geven van modules die de gehele dag duren. Dit naar aanleidingen van het directeurenoverleg. Het is voor de basisscholen namelijk lastig om vervoer te organiseren.

Op deze locatie wordt door de gemeente gewerkt aan een vernieuwbouwproject waarbij ons lokaal uiteindelijk zal gaan verhuizen binnen hetzelfde pand. We worden betrokken bij de plannen en sluiten dan ook aan bij de diverse overleggen. 

Ridderkerk:

In Ridderkerk konden we na de zomervakantie direct starten. We merken dat de scholen de eerste weken na de vakantie nog druk zijn met de groepsvorming op school en er voor kiezen om dan nog niet bij ons op bezoek te komen. Ook hier zijn we gestart met het aanbieden van de module in 1 dag. 

Ook zien we rond de cito toetsen in januari een moment dat scholen zich niet inschrijven.

Na de zomervakantie zullen we deze locatie verhuizen met het Gemini College mee naar de nieuwbouw aan de Sportlaan. Helaas heeft de oplevering van het nieuwe pand vertraging opgelopen en zullen de verhuisdagen opschuiven.

Meer informatie

Update Sterk Techniek Onderwijs

Update Sterk Techniek Onderwijs regio Barendrecht & Ridderkerk

Wat is er zoal gebeurd op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs? Wat heeft de samenwerking tussen de betrokken scholen en het bedrijfsleven inmiddels opgeleverd?

U heeft in voorgaande nieuwsbrieven kunnen lezen dat Wim de Boom en Martha Netten het stokje hebben overgedragen aan de nieuwe programmaleiders Simon Baars en Ineke Veerkamp. Samen met de deelprojectleiders monitoren zij de volgende deelprojecten:

Deelproject STODeelprojectleider
Lokale techniek centra en aansluiting PO-VO Carla Westermeijer
Basis op orde Gerard Langenberg (Gemini) en Debby Wernke (Focus Beroepsacademie)
Aansluiting vmbo-mbo-bedrijven Ineke Maliepaard (Gemini) en Koen Offermans (Focus Beroepsacademie)
Regionale LOB-activiteiten Stefan Lobbezoo (Dalton Lyceum Barendrecht) ism Angela van Zaalen
Techniek in TL en GL Marian de Ruiter (Dalton Lyceum Barendrecht)

Het STO-programma is, ondanks wat corona-strubbelingen, over het algemeen goed en conform de voornemens en beoogde opbrengsten verlopen. Het heeft een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking tussen de vo-scholen in de regio en de samenwerking met het ROC Da Vinci. Zo heeft ROC Da Vinci heeft bijvoorbeeld het keuzevak Smart Technology op het Gemini College uitgevoerd. Er wordt door de directies en de medewerkers op de agenda van STO goed samengewerkt. Er zijn initiatieven voor samenwerking ontstaan die eerder niet in beeld waren. Voor Focus Beroepsacademie, een school waar naast MVI geen technisch profiel wordt aangeboden, hebben we een impuls aan het onderwijs in Techniek en Technologie kunnen geven door het uitbreiden van de voorzieningen en het vergroten van het aanbod van technische keuzevakken aan leerlingen in alle profielen. 

We hebben in de regio BAR veel voordeel gehad bij de samenwerking met de al bestaande Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven in Barendrecht. In de communicatie met de bedrijven hebben we gebruik kunnen maken van het netwerk van de bedrijvencontactpersoon van SOB en de bestaande communicatiestructuur, waaronder de website van SOB BAR. Er is als gevolg van deze positieve samenwerking tussen STO Ridderkerk & Barendrecht en SOB BAR, in Ridderkerk vanuit de gemeente het initiatief genomen om tot een vergelijkbare stichting te komen. 

In vogelvlucht nemen we u mee langs de deelprojecten:

Lokale techniek centra en aansluiting PO-VO

Beide techniekcentra in Barendrecht en Ridderkerk zijn up and running. Veel leerlingen uit het basisonderwijs hebben al kunnen profiteren van de interessante techniekopdrachten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

Basis op orde

De investeringen zijn geleidelijk aan gerealiseerd. In Barendrecht, een school met MVI als enig techniekaanbod, is er voor gekozen te investeren in een breed aanbod aan technische keuzevakken. In Ridderkerk was er, na de investeringen die gedaan zijn in 2018 en 2019, de behoefte om opnieuw de afweging te maken welke uitbreidingen prioriteit hadden. Op basis van een 0-meting hebben we de behoefte in de verschillende scholen in beeld gebracht en op basis daarvan een meerjaren investeringsplan gemaakt. Waar nodig, door de snelle ontwikkelingen, worden nieuwe investeringen gedaan.

Aansluiting vmbo-mbo-bedrijven

Binnen onze STO-regio werken we samen met ROC Da Vinci. Vmbo-leerlingen kunnen daar de workshop Enerwize en een workshop Techniek, Technologie & Procestechniek volgen. De opzet van ‘flitsbezoeken’ en kennisdeling tussen docenten vmbo en mbo is in de maak.

Aan het begin van dit jaar heeft Ikea-Barendrecht een STO-samenwerkingsovereenkomst gesloten met onze regio. De samenwerking is erop gericht om vmbo-leerlingen een beter beeld te geven van wat er allemaal komt kijken om bij een bedrijf als IKEA te werken, ook op het gebied van techniek. De eerste leerlingen van Focus Beroepsacademie  en het Gemini College hebben inmiddels hun stageperiode van 3 weken achter de rug. Daarnaast heeft ook Stedin zich verbonden aan onze STO-regio. Ook de Girlzday is een mooi initiatie. (Zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief)

In onderstaand schema zijn de nieuw aan te bieden keuzevakken en de keuzevakken die worden aangeboden in samenwerking met de bedrijven weergegeven. De overlap aan keuzevakken tussen de scholen is met blauw weergegeven.

Regionale LOB-activiteiten

De kenniskring is in de eerste helft van 2020 opgestart en komt sinds dat moment iedere zes tot acht weken bij elkaar om LOB-activiteiten af te stemmen in de regio en kennis te delen. 

Vanuit STO is er een poster ontwikkeld waarin de LOB-leerroute duidelijk gemaakt wordt voor leerlingen. Deze leerroute is komend schooljaar zichtbaar in de school en is vindbaar/bruikbaar voor de leerlingen. Op deze poster staan per leerjaar de activiteiten die leerlingen gaan doen, QR-codes over aanvullende zaken, zoals een stagecontract, nuttige websites die helpen bij de activiteiten, etc.

Techniek in Theoretische en Gemengde Leerweg

De werkgroep heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een techniekaanbod en -promotie in de onderbouw. Dat advies is door de directeuren overgenomen en zal worden ingezet ter verbetering van de huidige aanpak voor oriëntatie op de keuzes voor de bovenbouw. 

Het onderzoek heeft voor de oriëntatie op de plannen voor de nieuwe leerweg opgeleverd dat één van de scholen kiest voor T&T als profiel voor de nieuwe leerweg en de andere scholen de voorkeur geven aan D&P. Aantrekkelijke projecten en opdrachten in samenwerking met bedrijven in ICT, Techniek & Technologie worden opgenomen in de praktijkcomponent. Het advies van de projectgroep is er op gericht de ontwikkeling van de nieuwe leerweg met de scholen voor VO en mbo gezamenlijk op te pakken en ambities regionaal goed af te stemmen. 

Tenslotte

Het programma STO heeft een stevige samenwerking opgeleverd tussen de deelnemende vo-scholen. In de LOB-werkgroep en in de werkgroep over de nieuwe leerweg zijn alle vo-scholen vertegenwoordigd. In de werkgroep voor ‘aansluiting vmbo-mbo-bedrijfsleven’ zijn behalve de vo-scholen ook het ROC da Vinci College en de bedrijven vertegenwoordigd. STO heeft een impuls gegeven aan de regionale samenwerking. Ook is de samenwerking met de po-scholen geïntensiveerd. 


Nieuwe SOB bedrijven

Naast InterDam, Helmink, Home Baked Bread, Van Gelder Infratechniek en Hollandridderkerk, hebben we weer zes nieuwe bedrijven die wij kunnen toevoegen aan ons SOB-netwerk in Ridderkerk. Dit zijn:

Hart4solar

Aardoom Hoveniers

De Deurenspecialist

A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenverhuur B.V.

WorkoutCentre Be You

Groenebeek Installatietechniek

Binnenkort is hun bedrijfspagina online.

Stage pilot bij De Bondt

Afgelopen weken hebben enkele vmbo-leerlingen van Focus Beroepsacademie een stagepilot gedaan. Voor het MVI profiel gingen leerlingen bij firma De Bondt in Barendrecht een filmpje maken. 

MVI (Media Vormgeving en ICT) is een vmbo-profiel waarin creativiteit en technologie samenkomen. Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden op het gebied van multimedia-ontwerpen. Het lesprogramma van deze stage bestond uit module 1: het maken van een filmpje van 2 tot 3 minuten. 

Doel was inzicht te krijgen in de mogelijkheid om leerdoelen, zoals omschreven in het lesprogramma, buiten school (bij bedrijven) te kunnen bereiken. Conclusie: dit is zeker gelukt! De leerlingen die aan deze pilot hebben meegedaan waren enthousiast gemaakt door collega’s MVI. Tijdens de reguliere MVI-lessen gingen de leerlingen hiermee aan de slag. Dit kon bij het bedrijf De Bondt of op school. Op school stonden de computers met de juiste software programma’s om het te kunnen bewerken.

Wel hebben we goede ervaringen opgedaan om de volgende stage nog beter af te stemmen. We hopen volgend schooljaar nog meer pilots te kunnen doen bij bedrijven. Wie dit ook ziet zitten, kan contact opnemen met Mark Hardiek. Het project wordt goed begeleid vanuit school.

Nynke Goulooze van De Bondt: “Leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar krijgen in een kort tijdsbestek een goed beeld én positieve indruk van het bedrijf De Bondt. We vonden het een leuke en leerzame ervaring. De leerlingen kijken er toch anders tegenaan dan wijzelf.”

Ander belangrijk resultaat: de vier leerlingen die hebben deel genomen aan de pilot hadden met elkaar de vier hoogste scores van de klas voor de MVI theorietoets over dit onderwerp. Buiten school leren werkt dus echt!

Het filmpje kunt u bekijken via YouTube: https://youtu.be/3OLb0_fBbYY

Voor vragen/opmerkingen kunt u Mark Hardiek benaderen.

Girls’ Day bij Stedin

Al jaren wordt in april Girls’ day georganiseerd door VHTO. Hieronder het verslag van Stedin waar leerlingen van het Gemini College heen zijn gegaan.

Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische werkzaamheden.

De komende vier jaar hebben wij als netbeheerders (Stedin, Enexis, TenneT en Alliander), samen met onze aannemers, 14.000 gekwalificeerde technici nodig (een forse groei). Om deze te werven, op te leiden en te behouden lopen er ontzettend veel initiatieven. Een hiervan is Girls’ Day, waarbij ongeveer 70 meiden tussen de 10 en 15 jaar afgelopen donderdag een kijkje kwamen nemen op de Bedrijfsschool in Rotterdam. Ons doel: ze enthousiast maken voor een baan (bij Stedin) in de techniek!

Nog nooit meldden zoveel meiden zich aan voor Girls’ Day op de bedrijfsschool in Rotterdam. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Programma
Onder begeleiding van acht vrouwelijke, technische heldinnen van Stedin maakten de meiden in kleine groepjes kennis met het werken in de techniek en hoe interessant dat is. Alle vragen die ze hadden over gas stelden ze aan de installatie verantwoordelijke en ook kwam aan bod hoe een slimme meter werkt. Verder namen we ze mee naar de toekomst: wat doen we bijvoorbeeld met de energie van warmte, wind en zon? Zelf gingen ze ook aan de slag: ze speelden samen een innovatiespel en ze werkten opdrachten uit, zoals die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Afwisseling was dus het sleutelwoord tijdens Girls’ Day bij Stedin.

Enthousiasme
Hannelies Boelhouwer, manager Bedrijfsschool: “Het was een prachtige dag waarop we de meiden hebben kunnen meenemen in de wereld van de techniek. Het maakt trots om alle verschillende aspecten van werken in de techniek en specifiek werken bij Stedin te kunnen laten zien en de enthousiaste reacties vanuit de meiden terug te horen. Uiteraard hopen we dat over een paar jaar hier een aantal meiden zich gaan aanmelden voor onze future monteur klas! Ik ben super trots op alle betrokkenen die deze dag tot een succes hebben gemaakt!”

Meer over Girls’Day van VHTO

Sollicitatie Groene Hart groot succes

Dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 2022 hebben de vwo- en havo-eindexamenkandidaten van Portus Groene Hart het traditionele sollicitatieproject, tevens onderdeel van het schoolexamen Nederlands, afgerond. De leerlingen voerden hiervoor sollicitatiegesprekken met commissieleden uit Barendrecht en omstreken.

De leerlingen voeren sollicitatiegesprekken met commissieleden die afkomstig zijn uit een breed scala aan profit- en non-profit-instellingen, onder meer geworven via de kanalen van SOB-Barendrecht. Zo waren wederom wethouders aanwezig. Als commissieleden waren er ook zelfstandig ondernemers, politieagenten, recruiters, (para)medici, accountants, controllers, managers en nog vele anderen aanwezig. Dit keer heeft hogeschool Inholland eveneens een duit in het zakje gedaan door zowel ondersteuning bij de organisatie te bieden als deelname aan het project zelf. Deze samenwerking is zeer goed bevallen. Groene Hart en Inholland hopen dit project volgend jaar weer gezamenlijk vorm te kunnen geven.

De vacatures betreffen echte, recente vacatures, wat dit schoolexamen voor het vak Nederlands nog realistischer maakt. De leerlingen kiezen eerst voor een bepaalde vacature, verdiepen zich vervolgens in de verschillende organisaties, schrijven daarna een brief met cv, oefenen met rollenspellen en voeren tenslotte sollicitatiegesprekken, waarbij ze het op moeten nemen tegen een aantal tegenkandidaten. Een van de leerlingen ‘krijgt’ uiteindelijk de baan. Uiteraard ontvangen alle leerlingen feedback van de commissieleden.

Portus Groene Hart is alle vrijwilligers die dit mooie project weer hebben laten slagen, zeer dankbaar. De school kijkt al uit naar volgend schooljaar en vertrouwt erop dat er weer goede, leerzame gesprekken plaats zullen vinden. Ook dan zullen we weer via SOB-Barendrecht een oproep plaatsen voor vrijwilligers voor de verschillende commissie.