Nieuws - 23 juni 2022

Update Sterk Techniek Onderwijs

Update Sterk Techniek Onderwijs regio Barendrecht & Ridderkerk

Wat is er zoal gebeurd op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs? Wat heeft de samenwerking tussen de betrokken scholen en het bedrijfsleven inmiddels opgeleverd?

U heeft in voorgaande nieuwsbrieven kunnen lezen dat Wim de Boom en Martha Netten het stokje hebben overgedragen aan de nieuwe programmaleiders Simon Baars en Ineke Veerkamp. Samen met de deelprojectleiders monitoren zij de volgende deelprojecten:

Deelproject STODeelprojectleider
Lokale techniek centra en aansluiting PO-VO Carla Westermeijer
Basis op orde Gerard Langenberg (Gemini) en Debby Wernke (Focus Beroepsacademie)
Aansluiting vmbo-mbo-bedrijven Ineke Maliepaard (Gemini) en Koen Offermans (Focus Beroepsacademie)
Regionale LOB-activiteiten Stefan Lobbezoo (Dalton Lyceum Barendrecht) ism Angela van Zaalen
Techniek in TL en GL Marian de Ruiter (Dalton Lyceum Barendrecht)

Het STO-programma is, ondanks wat corona-strubbelingen, over het algemeen goed en conform de voornemens en beoogde opbrengsten verlopen. Het heeft een impuls gegeven aan de onderlinge samenwerking tussen de vo-scholen in de regio en de samenwerking met het ROC Da Vinci. Zo heeft ROC Da Vinci heeft bijvoorbeeld het keuzevak Smart Technology op het Gemini College uitgevoerd. Er wordt door de directies en de medewerkers op de agenda van STO goed samengewerkt. Er zijn initiatieven voor samenwerking ontstaan die eerder niet in beeld waren. Voor Focus Beroepsacademie, een school waar naast MVI geen technisch profiel wordt aangeboden, hebben we een impuls aan het onderwijs in Techniek en Technologie kunnen geven door het uitbreiden van de voorzieningen en het vergroten van het aanbod van technische keuzevakken aan leerlingen in alle profielen. 

We hebben in de regio BAR veel voordeel gehad bij de samenwerking met de al bestaande Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven in Barendrecht. In de communicatie met de bedrijven hebben we gebruik kunnen maken van het netwerk van de bedrijvencontactpersoon van SOB en de bestaande communicatiestructuur, waaronder de website van SOB BAR. Er is als gevolg van deze positieve samenwerking tussen STO Ridderkerk & Barendrecht en SOB BAR, in Ridderkerk vanuit de gemeente het initiatief genomen om tot een vergelijkbare stichting te komen. 

In vogelvlucht nemen we u mee langs de deelprojecten:

Lokale techniek centra en aansluiting PO-VO

Beide techniekcentra in Barendrecht en Ridderkerk zijn up and running. Veel leerlingen uit het basisonderwijs hebben al kunnen profiteren van de interessante techniekopdrachten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

Basis op orde

De investeringen zijn geleidelijk aan gerealiseerd. In Barendrecht, een school met MVI als enig techniekaanbod, is er voor gekozen te investeren in een breed aanbod aan technische keuzevakken. In Ridderkerk was er, na de investeringen die gedaan zijn in 2018 en 2019, de behoefte om opnieuw de afweging te maken welke uitbreidingen prioriteit hadden. Op basis van een 0-meting hebben we de behoefte in de verschillende scholen in beeld gebracht en op basis daarvan een meerjaren investeringsplan gemaakt. Waar nodig, door de snelle ontwikkelingen, worden nieuwe investeringen gedaan.

Aansluiting vmbo-mbo-bedrijven

Binnen onze STO-regio werken we samen met ROC Da Vinci. Vmbo-leerlingen kunnen daar de workshop Enerwize en een workshop Techniek, Technologie & Procestechniek volgen. De opzet van ‘flitsbezoeken’ en kennisdeling tussen docenten vmbo en mbo is in de maak.

Aan het begin van dit jaar heeft Ikea-Barendrecht een STO-samenwerkingsovereenkomst gesloten met onze regio. De samenwerking is erop gericht om vmbo-leerlingen een beter beeld te geven van wat er allemaal komt kijken om bij een bedrijf als IKEA te werken, ook op het gebied van techniek. De eerste leerlingen van Focus Beroepsacademie  en het Gemini College hebben inmiddels hun stageperiode van 3 weken achter de rug. Daarnaast heeft ook Stedin zich verbonden aan onze STO-regio. Ook de Girlzday is een mooi initiatie. (Zie het artikel verderop in deze nieuwsbrief)

In onderstaand schema zijn de nieuw aan te bieden keuzevakken en de keuzevakken die worden aangeboden in samenwerking met de bedrijven weergegeven. De overlap aan keuzevakken tussen de scholen is met blauw weergegeven.

Regionale LOB-activiteiten

De kenniskring is in de eerste helft van 2020 opgestart en komt sinds dat moment iedere zes tot acht weken bij elkaar om LOB-activiteiten af te stemmen in de regio en kennis te delen. 

Vanuit STO is er een poster ontwikkeld waarin de LOB-leerroute duidelijk gemaakt wordt voor leerlingen. Deze leerroute is komend schooljaar zichtbaar in de school en is vindbaar/bruikbaar voor de leerlingen. Op deze poster staan per leerjaar de activiteiten die leerlingen gaan doen, QR-codes over aanvullende zaken, zoals een stagecontract, nuttige websites die helpen bij de activiteiten, etc.

Techniek in Theoretische en Gemengde Leerweg

De werkgroep heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een techniekaanbod en -promotie in de onderbouw. Dat advies is door de directeuren overgenomen en zal worden ingezet ter verbetering van de huidige aanpak voor oriëntatie op de keuzes voor de bovenbouw. 

Het onderzoek heeft voor de oriëntatie op de plannen voor de nieuwe leerweg opgeleverd dat één van de scholen kiest voor T&T als profiel voor de nieuwe leerweg en de andere scholen de voorkeur geven aan D&P. Aantrekkelijke projecten en opdrachten in samenwerking met bedrijven in ICT, Techniek & Technologie worden opgenomen in de praktijkcomponent. Het advies van de projectgroep is er op gericht de ontwikkeling van de nieuwe leerweg met de scholen voor VO en mbo gezamenlijk op te pakken en ambities regionaal goed af te stemmen. 

Tenslotte

Het programma STO heeft een stevige samenwerking opgeleverd tussen de deelnemende vo-scholen. In de LOB-werkgroep en in de werkgroep over de nieuwe leerweg zijn alle vo-scholen vertegenwoordigd. In de werkgroep voor ‘aansluiting vmbo-mbo-bedrijfsleven’ zijn behalve de vo-scholen ook het ROC da Vinci College en de bedrijven vertegenwoordigd. STO heeft een impuls gegeven aan de regionale samenwerking. Ook is de samenwerking met de po-scholen geïntensiveerd. 


 • News - 23 juni 2022

  Lentiz docenten op bedrijfsbezoek

  Donderdag 23 juni 2022 zijn alle mbo docenten op bedrijfsbezoek geweest bij twee SOB-bedrijven. Ed Simons van Expeditors en Jan van Kessel van Heidens Systems zijn de gastheren. Zij hadden een mooi ...

 • News - 23 juni 2022

  4 oktober 2022

  Save the date: Werkbijeenkomst techniek in het onderwijs op 4 oktober 2022 van 16.00 tot 18.00 uur. Wat gaan we doen? Wij informeren u graag over techniek in het onderwijs in deze ...

 • News - 23 juni 2022

  Bedrijfsbezoeken 11 en 13 oktober 2022

  De eerste bedrijfsbezoeken voor het nieuwe schooljaar staan gepland! Dit is voor mavo klas 3 van Dalton Lyceum op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober 2022. Alle bedrijven vanuit alle sectoren en ...

 • News - 23 juni 2022

  Nieuws vanuit de Techplekken

  We mogen terugkijken op een mooi schooljaar. Nu we de balans voor dit schooljaar opmaken mogen we allereerst trots zijn op het aantal leerlingen dat we in onze Techplekken in Ridderkerk en ...

 • News - 23 juni 2022

  Update Sterk Techniek Onderwijs

  Update Sterk Techniek Onderwijs regio Barendrecht & Ridderkerk Wat is er zoal gebeurd op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs? Wat heeft de samenwerking tussen de betrokken scholen en het bedrijfsleven inmiddels opgeleverd? U ...

 • News - 16 juni 2022

  Nieuwe SOB bedrijven

  Naast InterDam, Helmink, Home Baked Bread, Van Gelder Infratechniek en Hollandridderkerk, hebben we weer zes nieuwe bedrijven die wij kunnen toevoegen aan ons SOB-netwerk in Ridderkerk. Dit zijn: Hart4solar Aardoom Hoveniers De Deurenspecialist A. Hak Transportbedrijf en ...

 • News - 13 juni 2022

  Stage pilot bij De Bondt

  Afgelopen weken hebben enkele vmbo-leerlingen van Focus Beroepsacademie een stagepilot gedaan. Voor het MVI profiel gingen leerlingen bij firma De Bondt in Barendrecht een filmpje maken.  MVI (Media Vormgeving en ICT) is een ...

 • News - 13 juni 2022

  Girls’ Day bij Stedin

  Al jaren wordt in april Girls' day georganiseerd door VHTO. Hieronder het verslag van Stedin waar leerlingen van het Gemini College heen zijn gegaan. Tijdens Girls’ Day openen door heel Nederland bedrijven hun ...

 • News - 13 juni 2022

  Sollicitatie Groene Hart groot succes

  Dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 2022 hebben de vwo- en havo-eindexamenkandidaten van Portus Groene Hart het traditionele sollicitatieproject, tevens onderdeel van het schoolexamen Nederlands, afgerond. De leerlingen voerden hiervoor sollicitatiegesprekken ...

 • News - 8 juni 2022

  Hoppenbrouwers aan het woord

  Hoppenbrouwers Techniek heeft in 21 april 2022 hun 15de praktijkschool geopend. Zij geloven in kweek en doorstroom van onderaf; de stagiaires en leerlingen van nu zijn immers de specialisten en leidinggevenden van morgen.  “We ...

 • News - 31 mei 2022

  Contactpersonen scholen

  Wie zijn schooljaar 2022/2023 de contactpersonen van de scholen? Je kunt ze vinden op deze pagina https://sob-bar.nl/over-ons/scholen/ ...

 • News - 31 mei 2022

  Vacature TechPlek

  Leuke baan! ...

 • News - 16 maart 2022

  Open dagen Metalent

  Metalent biedt de opleidingsvariant BBL+, waarbij betaald werken, leren én praktijkgerichte training samenkomen en waarmee wij ons onderscheiden van een reguliere bbl- of bol-opleiding. De praktijkgerichte training geven wij op onze eigen nieuwe bedrijfsvakschool MTEC+ (Metalent ...

 • News - 8 maart 2022

  Webinar ‘Doorlopende leerroutes’

  STO landelijk Datum: woensdag 16 maart 2022Tijd: 15.00 - 16.00 uurIn elke STO-regio staat de samenwerking tussen vmbo en mbo hoog op de agenda. Vaak wordt er ingezet op doorlopende programma’s, zodat er voor leerlingen ...

 • News - 7 februari 2022

  Samenwerking Ikea

  Samenwerking IKEA-Barendrecht en de vmbo-scholen in Barendrecht en Ridderkerk van start. Op woensdag 27 januari heeft Ikea-Barendrecht een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een aantal vmbo-scholen in Barendrecht en Ridderkerk. De samenwerking is erop gericht ...

 • News - 2 februari 2022

  Praktijkopdracht

  SOB was opdrachtgever aan leerlingen van het Groene Hart. Deze leerlingen zitten in klas 2 en volgen het praktijkgerichtevak Economie en Ondernemen. De leerlingen krijgen een probleemstelling voor en gaan hiermee aan ...

 • News - 31 januari 2022

  Metalent opent eigen praktijkopleidingslocatie

  In Schiedam opende onlangs Metalent Technical Education Center Plus (MTEC+) haar deuren. Deze praktijkopleidingslocatie en bedrijfsvakschool in de metaaltechniek betekent een uitbreiding van het aantal praktijkgerichte vakopleidingen in de metaal in Zuid-Holland. Metalent ...

 • News - 18 januari 2022

  VWO-ers inspireren

  Bijna je vwo diploma op zoek, maar welke studie ga je hierna doen? Sommige leerlingen willen iets met bedrijfseconomie, rechten of notaris worden. Andere leerlingen hebben nog geen idee. Welke bedrijven hebben wo-ers ...

 • News - 17 januari 2022

  Nieuwe SOB bedrijven Ridderkerk

  We willen u graag vijf nieuwe bedrijven voor SOB Ridderkerk aan jullie voorstellen. Dit zijn: Home Baked Bread Helmink InterDam Van Gelder Infratechniek Hollandridderkerk Komende weken gaan we pilots draaien met leerlingen van het Gemini College of Farel College. ...

 • News - 17 januari 2022

  Gastles Gemini College

  Je bent 14 jaar en moet een vakkenpakket kiezen. Dit is best lastig als je nog nooit een bedrijf van binnen hebt gezien. Welke branches zijn er? Welke beroepen? En welk vakkenpakket ...