Jongeren met een migratieachtergrond: onbenut potentieel voor de technieksector

Jongeren met een migratieachtergrond kiezen relatief minder vaak voor een technische richting of opleiding in het vmbo en mbo, dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. CBS-cijfers wijzen uit dat we in het mbo maar liefst 14.000 potentiële technici mislopen. Dit terwijl de technische sector zit te springen om technische vakmensen. 

Youngworks deed, in opdracht van Platform Talent voor Technologie, onderzoek naar de ervaringen van jongeren met een migratieachtergrond die juist wél voor techniek hebben gekozen. Tijdens de webinar op 9 maart deelden zij de resultaten van dit onderzoek.

Factsheet

Lees verder op de website van PTVT.

Beroepen in Beeld dagen

Dinsdag 12 oktober en donderdag 14 oktober 2021 willen we een Beroepen in Beeld dag organiseren voor alle scholen.

Afgelopen jaar hebben we weinig kunnen organiseren voor de leerlingen. Sommige leerlingen zijn nog op stage geweest, andere leerlingen hebben online ervaringen opgedaan, maar 2020 zag er heel anders uit dan voorgaande jaren.

We willen een mooi evenement organiseren voor alle scholen in samenwerking met de SOB bedrijven en opleidingsbedrijven. Het is voor leerlingen van OZHW Groen College, Dalton Lyceum, Groene Hart en Focus Beroepsacademie uit Barendrecht en Gemini College (techniek leerlingen) Ridderkerk.

Het gaat om bedrijfsbezoeken en gastlessen op school. U kunt zelf aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Doel van deze dag: oriënteren op verschillende beroepen en functies in het bedrijf. De bezoeken vinden plaats op 12 en 14 oktober 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Contactpersonen van de bedrijven kunnen vooraf online aangeven wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Achteraf ontvangen zij een evaluatieformulier, omdat we graag willen weten hoe zij het hebben ervaren.

aanmeldformulier bedrijven

Draaiboek

Contactpersonen van de scholen krijgen uiterlijk twee weken van tevoren een lijst met: bedrijfsnaam, contactgegevens, datum, aankomsttijden, maximaal aantal leerlingen en of het een bedrijfsbezoek of een gastles betreft. De school kan vooraf leerlingen selecteren, voorbereiden, indelen en begeleiding en eventueel vervoer of lokalen regelen voor deze dag. Ook sturen zij een evaluatieformulier naar de docenten die de leerlingen hebben begeleid. 

Aanmelden is mogelijk tot 27 september 2021. Hierna gaan wij aan de slag met de draaiboeken en voorbereidingen.